Daňové zákony 2019

Tlačená publikácia - ročenka. 280 strán, formát A4.

Prehľad zmien

Okrem zákonov tu nájdete aj prehľad (rešerš) zmien, ktoré prinášajú novely pre rok 2019.

Porovnanie zmien

V texte zákonov sú zvýraznené zmeny. Nový text je zvýraznený hrubým písmom a kurzívou. Text ktorý sa v zákone ruší je prečiarknutý.

  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Daňový poriadok
  • Zákon o dani z motorových vozidiel
  • Zákon o cestovných náhradách

Najvyššia kvalita

Väčie písmo v kombinácii s tlačou na časopisecký papier prispieva k lepšej čitateľnosti a štíhlosti publikácie a lepšej odolnosti.

Vrátane účtovných zákonov

Okrem daňových zákonov tu nájdete aj účtovné zákony.

  • Zákon o účtovníctve
  • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
  • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
  • Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Poštovné zdarma

Daňové zákony 2019

8.50€


Najskoršie úplné znenia v papierovej forme. Zasielame už 11.01.2019
Najlepšia cena s poštovným + Množstevná zľava 3% už od 2ks.

Zvýhodnený balík Poštovné zdarma

Daňové zákony + Mzdárske zákony 2019

18.40€


Tlačené publikácie. Zabezpečte si skorú distribúciu, odosielame už od 11.01.2019
www.mzdarskezakony.sk

Uvádzacia akcia Poštovné zdarma

Daňové zákony 2019 + Inteligentné zákony na 12 mesiacov

37€ 16.99 €


Inteligentné zákony takto získate v 70% zľave, len za 8,80€.   www.inteligentnezakony.sk

Publikácie z roku 2018

Strácate sa v zákonoch? Využívajte IT funkcie, uľahčite si život!

Vydavateľstvo

Publikácie vydáva Porada.sk, s.r.o.

© Copyright 2017 Porada.sk, s.r.o. - All rights reserved.