Daňové zákony 2020

Tlačená publikácia - ročenka. 288 strán, formát A4.

Prehľad zmien

Okrem zákonov tu nájdete aj prehľad (rešerš) zmien, ktoré prinášajú novely pre rok 2020.

Porovnanie zmien

V texte zákonov sú zvýraznené zmeny. Nový text je zvýraznený hrubým písmom a kurzívou. Text ktorý sa v zákone ruší je prečiarknutý.

  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Daňový poriadok
  • Zákon o dani z motorových vozidiel
  • Zákon o cestovných náhradách

Najvyššia kvalita na trhu

Väčie písmo v kombinácii s tlačou na časopisecký papier prispieva k lepšej čitateľnosti a štíhlosti publikácie a lepšej odolnosti.

Vrátane účtovných zákonov

Okrem daňových zákonov tu nájdete aj účtovné zákony.

  • Zákon o účtovníctve
  • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
  • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
  • Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Bonus: Notifikácie na zmeny 2020

Zakúpením online získate aj službu notifikácie na zmeny v daňových zákonoch počas roka.

Poštovné zdarma

Daňové zákony 2020

8.60€


Najskoršie úplné znenia v papierovej forme. Zasielame už 20.01.2020
Najlepšia cena s poštovným + Množstevná zľava 3% už od 2ks.

Zvýhodnený balík Poštovné zdarma

Daňové zákony + Mzdárske zákony 2020

18.90€


Tlačené publikácie. Zabezpečte si skorú distribúciu, odosielame už od 20.01.2020
Viac info: www.mzdarskezakony.sk

Uvádzacia akcia Poštovné zdarma

Daňové zákony 2020 + Inteligentné zákony na 12 mesiacov

37€ 16.99 €


Inteligentné zákony takto získate v 70% zľave, len za 8,80€.   www.inteligentnezakony.sk

Publikácie z roku 2018

Strácate sa v zákonoch? Využívajte IT funkcie, uľahčite si život!

Novinka! Súvisiace metodické pokyny a usmernenia k paragrafom.

Inteligentné zákony vám k zákonu o dani z príjmov a DPH (ďalšie pridávame) dohľadajú metodické pokyny a usmernenia. Navyše ich máme interne spracované aj ako články, takže v nich máte zautomatizované spätné odkazy na zákony, pre ľahšie štúdium súvislostí.

Porovnanie medziročných zmien, alebo aj po jednotlivých novelách počas roka.

Viete kedy nastala v paragafe zmena?

Otvorte si niekoľko rokov vedľa seba ako na časovej osi, nájdete rýchlo odkedy dokedy trvala zmena v paragrafe.

Poznáte prechodné ustanovenia a súvislosti medzi paragrafmi?

Čítate paragraf ale nepoznáte všetky prechodné ustanovenia a súvislosti v rámci zákona? Môže sa Vám stať že zákon zle prečítate! Pomocou inteligentnej funkcie "Súvisiace paragrafy" takéto nástrahy odhalíte.
Pozrite si príklad: Aký je príplatok za prácu v sobotu?

Pomôcka: Denník daňovej legislatívy

Chronologický zoznam zmien v daňovo-účtovno-mzdárskych zákonoch aktualizovaný do 24h od publikovania zmien v Zbierke zákonov.

Vydavateľstvo

Publikácie vydáva Porada.sk, s.r.o.

© Copyright 2017 Porada.sk, s.r.o. - All rights reserved.